top of page

Boekingsvoorwaarden

-Boekingen kunnen via de facebookpagina, website of op het nummer 0496/249673.

-Bij boeking wordt een voorschot betaald van €30 op rekeningnummer BE96 7350 4336 0705 met vermelding naam en datum party. Pas dan ligt de datum vast en wordt die op de online-agenda geplaatst.

Datum en/of afgesproken uur wijzingen kan enkel in overleg.

Zoniet wordt er GEEN waarborg teruggestort !

-Een tijdelijke optie nemen op een datum, kan zolang dit mogelijk is. Bij nieuwe aanvragen voor de zelfde dag kan een aanvraag waarbij het voorschot nog niet werd betaald niet in rekening worden gebracht.

-Minder dan 5 betalende kindjes = €15 extra.

-Minder dan 5 kindjes in totaal : jarige wordt ook in rekening gebracht !

-Aantal kindjes kan gewijzigd worden tot 3 dagen voor datum. Indien er de dag zelf minder kindjes zijn dan aangegeven, worden alle doorgegeven kindjes in rekening gebracht. Als er meer zijn kan ik geen garantie bieden om voor elkeen voldoende materialen te voorzien.

-Bij annulatie meer dan een 2 weken voor datum word het volledige voorschot terugbetaald (enkel bij noodgevallen !)

-Annulatie tot 1 week voor datum : 50% voorschot terug bij noodgevallen (o.a. ziekte), in alle andere gevallen wordt er GEEN voorschot terugbetaald en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht !

-Bij annulatie minder dan 3 dagen voor datum wordt 50% van de totale kost in rekening gebracht (enkel noodgevallen !°

-Bij annulatie de dag zelf, of wanneer men niets laat weten, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht

(met een minimum van €50 !)

-Ik ben in geen geval verantwoordelijk bij onvoorziene omstandigheden waardoor ik later aanwezig ben/zal zijn als ik de organisatie tijdig op de hoogte breng.

-Indien ik omwille van die onvoorziene omstandigheden (ziekte,problemen onderweg, panne wagen, vertraging openbaar vervoer, e.d.) zelf moet annuleren zal het voorschot integraal worden terugbetaald. Ook hier verwittig ik zo spoedig als mogelijk de organisatie !

-Extra vervoerskosten :

                                       *grondgebied Torhout : gratis

                                       *binnen een straal van 15km rond Torhout (google maps) 

                                       *rest West-Vlaanderen : 25€

                                       *Oost-Vlaanderen : 35€

Om praktische redenen doe ik enkel feestjes in West- & Oost-Vlaanderen.

-Betaling party's gebeurt de dag zelf cash of via overschrijving of bank-app ter plaatse.

-Facturen zijn betaalbaar tot 15 dagen na factuurdatum.

-Extra kosten laattijdige betalingen : - 1 ste aanmaning : 15% van het totaalbedrag

                                                            - 2 de aanmaning : 25% van het totaalbedrag

                                                            - 3 de aanmaning : enkel de bevoegde rechtbank komt hier tussen

-Bij boeking en betaling van het voorschot wordt men veronderstelt kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart men zich akkoord.

bottom of page